Toelichting bij het kenwoord "Reepput"

Bron: https://www.dreepput.be/reepput/index.php

Titel:De reepput in Schepdaal

Auteur:Fil Straetmans

De initiatiefnemer voor de Schepdaalse website, Fons Van Droogenbroeck, woonde en woont nog steeds rechtover de plek waar de vroegere reepput zich bevond. In het Schepdaalse dialect was dat de "riejput", een ruime put gevuld met water, waarin een kuiper of mandenmaker steeds van bepaalde wilgensoorten, een voorraad "wissen" of jonge twijgen te weken hield. Sommige twijgen werden gevlochten tot een band of reep waarmee de duigen van een kuip, een vat of een ton omspannen werden.

De reepput bevond zich op de hoogvlakte naar Goudveerdegem aan de Geraardsbergsestraat, naast de eertijds zeer gekende herberg "'t Meuleken". Een veldweg verbond de reepput en de herberg t' Meuleken met de houten windmolen aan de Kouterstraat.

De reepput

De reepput - anno 1891.

Deze reepput was door iedereen gekend in 't ganse dorp. Ten bewijze daarvan deze anekdote: De Schepdaalse missionaris Cyriel Ringoet, schreef regelmatig brieven vanuit zijn missiepost in Belgisch-Congo, gericht aan de familie Van Droogenbroeck wonende aan de Geraardsbergsestraat te Schepdaal, nabij de reepput. Behalve de naam van de familie stond op de briefomslag enkel "aan den reepput te Schepdaal" als adres. De brieven werden zonder moeite besteld.


Over de reepput en zijn omgeving kan enkel nog in de verleden tijd geschreven of verteld worden. De put werd gedempt, de veldweg naar de Koutermolen is verdwenen, evenals de houten windmolen aan de Kouterstraat en ook de herberg 't Meuleken werd gesloopt.

Bierton

Houten repen rond een bierton

Alles gaat voorbij en het leven gaat verder. Daarom ook is het aangewezen het verleden te laten voortleven met woord en beeld, over al wat toen en nu in Schepdaal bestond en bestaat. Ter herinnering aan dat verleden heet onze website dus "Dreepput".

Onze website staat open voor allen die willen meewerken aan het vervolledigen, corrigeren of aanvullen ervan, door wetenswaardigheden allerhande, door vertellingen over volkse en andere figuren, door foto's over gebeurtenissen, feesten, kermissen en zo meer, kortom, alles wat over het Schepdaals dorpsleven van vroeger en nu getuigen kan.

Naar boven Print deze pagina