Bron: https://www.dreepput.be/verhalen/kermis.php

Titel:'t Is kermis in Schepdaal en de processie gaat uit

Auteur:Fil Straetmans - Fons Van Droogenbroeck

't Is kermis in Schepdaal en de processie gaat uitZoals elk jaar zal het de eerste zondag van mei in Schepdaal kermis zijn… en bij goed weer gaat de processie uit. Het is nu donderdagnamiddag en op het marktplein staan reeds woonwagens en kermisgerief. Een aantal foorkramers is druk in de weer met de opbouw van een kermismolen.

Processie Schepdaal

De schoolgaande jeugd stormt na schooltijd niet naar huis, zoals gewoonlijk, maar drentelt nu rond de woonwagens en rond de bezige mannen. Nieuwsgierig wordt toegekeken hoe uit een stapel planken en palen, bontbeschilderde panelen, vreemdsoortig ijzerwerk, een groot tandrad en een hele boel andere onbenoembare onderdelen een heuse kermismolen groeit. 's Anderdaags staat de draaimolen voor de kleintjes, als eerste, kant en klaar. Verschillende moeders zijn alvast met hun kleuters een kijkje komen nemen. Met open mondjes vergapen hun lievelingen zich aan de kunstige beschilderde paardjes, autootjes, fietsjes en andere leuke tuigen waarop zij zondag mogen rondtoeren… als ze durven. De minzaam toekijkende eigenaar van al dat moois gunt zijn toekomstige klandizie een voorsmaakje. Hij laat zijn molen even proefdraaien, terwijl ook het orgel een deuntje ten beste geeft. In een oogwenk staat al wat benen heeft rond de molen. De op en neer deinende paardjes en alle andere kleurige tuigen glijden voorbij, meervoudig weerkaatst door de hoge spiegels die midden de molen staan. De kleurenwemeling en de muziek werken bedwelmend op alle omstaanders. In de cafés rond het marktplein staan de deuren open en iedereen geniet mee van het galmend orgeldeuntje.

Onweerstaanbaar tovert de muziek een glimlach op alle gezichten en er heerst op slag een kermisstemming bij klein en groot… 't zal wat worden zondag als de echte kermis losbreekt, na de processie!

Processie Schepdaal

De boeren hebben goed weer en zonneschijn voorspeld… de processie zal uitgaan, dat staat vast. In het klooster zijn de voorbereidingen daartoe al aan de gang. De processiekleren en alle nodige attributen werden van de zolder gehaald en liggen klaar. De meeste kinderen, meisjes en jongens, weten al wáár en hoe ze d'er zullen bijlopen en er wordt gepast en gemeten tot ieder kind er deftig uitziet. Op het speelplein tonen twee "masseurkes" aan de uitverkoren processiegangertjes hoe er zondag, in de gepaste maat en op devote wijze, gestapt zal worden. In de kerk is de koster intussen in de weer geweest met het afstoffen van alle heiligenbeelden die meegedragen zullen worden in de processie. Alle koperwerk in de kerk en ook al wat bij de processie te pas komt, moet blinken en proper zijn, ter ere Gods. Sterke mannen hebben de koster geholpen om de heiligen van hun sokkel te halen en op de draagberries te plaatsen. 's Avonds komen de kerkzangers bijeen om "a capella" de gezangen in te oefenen, die zullen weerklinken tijdens de processie en bij de zegening met de monstrans, aan de "tramstatie".

De fanfare op haar beurt heeft al verschillende repetities besteed aan het gedempt spelen van plechtig-trage melodieën waarop gestapt kan worden tijdens de rondgang.

Processie Schepdaal

In vele huisgezinnen is het kleine grut al dagen zoet met het verzamelen en verknippen van allerlei soorten papier en palmtakjes. Zij zorgen voor het vullen van de mandjes met het strooisel dat op de processieweg zal belanden. Elk jaar opnieuw staat het dorpscentrum min of meer op stelten, tijdens de laatste dagen vóór de kermis en de processie. Alle huizen waar de processie voorbijkomt, krijgen een extra poetsbeurt. De bazin van "den oudstrijder" heeft zelfs al twee keer de stoep vóór het café geschrobd. Het gedoe werkt blijkbaar aanstekelijk, want nu zijn ook alle omwonende vrouwen aan de slag met emmers water, zeepsop en "stijve" borstels. Daarna krijgen de ramen een beurt en tenslotte gaan de gordijnen de was in.

Processie Schepdaal

Bij 't oud-gemeentehuis, aan de hoek van de markt, roept Jeanne van Polydoor van op een trapladder naar de buurvrouw "dat het toch properder is, als 't gekuist is!"… Zij wordt niet tegengesproken. Het kan natuurlijk toeval zijn, maar van uit elk gehucht komen er de laatste dagen mensen naar de markt afgezakt, om iets te komen kopen dat geen uitstel verdraagt. In den ijzerwinkel bij Jef De Wolf is de afzet van zakjes met krammetjes en nagels de laatste dagen gestadig toegenomen. De klanten lopen ook allemaal eens rond de markt. De aanblik van de woonwagens en de kermismolens inspireert de meesten tot een babbeltje met de eerste de beste toevallige passant. Thuis zullen ze vertellen dat het marktplein vol molens staat, dat hier en daar "den drapeau Belge" al uithangt en dat het een goeie kermis zal worden, als 't zo een schoon weer blijft.

Processie Schepdaal

Eindelijk is 't zondag. 't Is kermisdag, de zon schijnt en straks gaat de processie uit. Bij de vroegmis zit bijna niemand in de kerk en de pastoor maakt er voor de gelegen-heid een zéér korte, stille mis van. Bij de bakker gaat de winkeldeur vroeger open dan anders en toch staat op één, twee, drie de winkel vol. Kramiek en taarten vliegen de toonbank over. Er zal deze noen en later op de dag wat afgesmikkeld worden.

Maar eerst gaat de processie uit.
Tijdens de Hoogmis zit de kerk stampvol. Het lijkt wel alsof er intenser gebeden wordt dan anders en zelfs het mansvolk aan de kant van de doopkapel kijkt voor één keer devoot voor zich uit. En na de Hoogmis breekt het bijzonderste moment van de dag aan. De koster is in alle staten en de nonnen lopen bedrijvig heen en weer om alle kinderen op hun plaats te zetten. De heiligen worden op de schouders genomen, de pastoor stapt onder het baldakijn, alle groepen zijn nu gevormd, de veldwachter geeft een sein en de processie begint.

Processie Schepdaal

De fanfare blaast de eerste tonen van een plechtstatige melodie en er gaat een siddering door de massa gelovigen aan weerszijden van de straat. Sommige moeders kijken vertederd naar hun kinderen, die voor de gelegenheid als kleine heiligen voorbij schrijden. Als de pastoor met de prachtige monstrans voorbij stapt, knielt de massa eerbiedig en alle mannen nemen hun klak of hoed af. Op de markt is het doodstil en ook de foorkramers betuigen de gepaste eerbied. Aan elk huis staat een heiligenbeeld voor het raam, kandelaars met brandende kaarsen en vazen vol bloemen. Zo doet de processie haar gebruikelijke ronde. Op de Ninoofsesteenweg blaast de fanfare even op volle kracht en beneden de steenweg, in de weide van pachter Verheyden, lopen de koeien dwaas in het rond met hun staart in de lucht.

't Is mei, de zon schijnt, de processie verloopt zoals het hoort en straks begint de kermis… Lieve Heer, wat is het leven schoon!

Naar boven Print deze pagina