Melkerijen te Schepdaal

Bron: https://www.dreepput.be/verhalen/melkerij/index.php

Titel:Oude foto's melkerijen te Schepdaal

Auteur:Fil Straetmans - Fons Van Droogenbroeck

Het valt niet meer te achterhalen wanneer en hoe onze verre voorouders het gepresteerd hebben om uit de in het wild levende runderrassen, bruikbare exemplaren te selecteren en te kweken tot gedomesticeerde koeien die al eeuwen gebruikt worden als leveranciers van melk en vlees.

Uit de verschillende koeienrassen die in onze gewesten gekweekt werden, hadden onze boeren een deskundige selectie doorgevoerd, vooral met het oog op de melkproductie.
Een gezonde en goed gevoede koe levert lange tijd een flinke hoeveelheid melk, rekening gehouden met drie melkbeurten per dag.
Van langsom meer nam het overschot aan melk toe. Er werd een oplossing gevonden in het oprichten van een vereniging die de melkoverschotten economisch rendabel verwerkte. Het gebouw waar alle aangevoerde melk verzameld en verwerkt werd, noemde men de "Melkerij".

De meeste dorpen hadden een eigen melkerij, met een verkozen bestuur, werklieden die de machines of werktuigen bedienden en een voerman die de melk ophaalde. De werklieden in een melkerij stonden in voor het deskundig verwerken van de ingezamelde melk. Hun eindproducten waren: volle melk, afgeroomde melk, room, boter en botermelk. Er onstond een nevenberoep van "melkventer" of "melkboer".

De eerste melkerij te Schepdaal was gevestigd nabij het kruispunt van de Ninoofsesteenweg en de Kouterstraat, in de volksmond "het vossegat" geheten. Eigenaar van deze melkerij was Jozef Toulet. Voor franstaligen klinkt het als "Tout lait", in vertaling "alles melk". Voorwaar een voorbestemde naam voor een eigenaar van een melkerij. Hoe lang deze eerste melkerij bestaan heeft, werd nog niet vastgesteld.

De tweede melkerij te Schepdaal lag eveneens aan de Ninoofsesteenweg, ter hoogte van het huidige atelier en de winkel van het chocolademerk "Valentino". De melkerij werd uitgebaat door de heer André Schoukens.


Herberg en melkerij André Schoukens

Melkerij Schoukens

Huwelijksfoto voor de herberg en melkerij van André Schoukens aan de Ninoofsesteenweg.


Processie melkerij Schoukens

De processie ter gelegenheid van Schepdaalkermis, in de jaren 1950, trekt langs de Ninoofsesteenweg voorbij de gewezen melkerij Schoukens.De derde melkerij: Ook de tweede melkerij werd op haar beurt vervangen door een, voor die tijd hypermoderne en imposante melkerij. Men noemde het een "stoommelkerij", omdat de energie geleverd werd door een machtige stoommachine.Deze coöperatieve melkerij kreeg de naam van de patroonheilige van de parochie, "Sint-Rumoldus".

Opnieuw paalde deze melkerij aan de Ninoofsesteenweg. Ditmaal ter hoogte van de Zeypvallei.
Het gebouw was volledig onderkelderd en de gelijkvloerse verdieping was voorzien van een laadkaai, om het laden en lossen te vergemakkelijken. Bovendien paalde aan de melkerij ook nog een maalderij, eveneens aangedreven door de stoommachine.Zicht op de oude melkerij Sint-Rumoldus

Bestuur melkerij

Stoomzuivelfabriek- en maalderij Sint-Rumoldus aan de Ninoofsesteenweg te Schepdaal.

Op de foto: Dominiek Amerijckx, maalder in de melkerij zijn echtgenote Melanie Stuckens en docher Margaretha.
De verantwoordelijke voor de melkerij Jan Pappaert.
Vóór Dominiek Amerijckx werd de maalderij beheerd door François Van Scheurbeek.Bestuur melkerij Sint-Rumoldus

Bestuur melkerij

Groepsfoto op het podium van 't Gildenhuis.

Zittend :
 • 1ste van links : Pappaert Theodoor
 • 2de van links : Verheyden Arthur
 • 3de van links : De Troch Jan
 • 4de van links : Varlez Theofiel
 • 5de van links :
Rechtstaand :
 • 1ste van links : E.H. De Bondt Jozef
 • 2de van links : Nijs Louis
 • 3de van links : Verheyden Jean
 • 4de van links : Pappaert Jan
 • 5de van links : Van Der Elst
 • 6de van links :
 • 7de van links : E.H. Van Mulders Eduard
 • 8ste van links :
 • 9de van links : Amerijckx Dominiek
 • 10de van links : Van Schepdaal Theofiel
 • 11de van links : Schoukens Joannes
 • 12de van links :
 • 13de van links :


Lidmaatboekje

Lidmaatboekjer

Lidmaatboekje van de Zuivelfabriek "Sint - Rumoldus" Samenwerkende Vennootschap te Schepdaal.
Klik op de foto om het volledige boekje met "Statuten" en "Huishoudelijke verordening" te bekijken.

Verpakking melkerijboter

Melkerij boter

Verpakking 250 gr inlandse melkerijboter, met afbeelding van de melkerij.

Afbeeldingen melkerij Sint-Rumoldus

Melkerij

Op de foto: Dominiek Amerijckx, en Jan Pappaert.

Melkerij woonhuis

Zicht op het achter gelegen woonhuis.


Naar boven